CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT IMC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT IMC VIỆT NAM
 +84-936 504 913  info@imctech.com.vn  EN

Hoạt động du lịch thường niên


Tổ chức du lịch là một trong các chế độ ưu đãi của công ty dành cho nhân viên hàng năm nhằm gắn kế cũng như củng cố tinh thần đoàn kết của nhân viên trong công ty, đồng thời đây cũng là một trong những yếu tố để tăng nhiệt huyết, yên tâm làm việc cho công nhân viên. Đây là một trong những hoạt động thường niên của công ty chúng tôi.Hạ Long 2022Cát Bà 2021

Tin liên quan