CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT IMC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT IMC VIỆT NAM
 +84-936 504 913  info@imctech.com.vn  EN

Dự án


Nhà máy bao bì East Color - KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh

Nhà máy bao bì East Color - KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh

Cung cấp & lắp đặt bàn nâng hàng


HYUNDAI THANH CONG

HYUNDAI THANH CONG

Cung cấp hệ thống Vahle U10


VINFAST

VINFAST

Cung cấp hệ thống Vahle U20


HONDA

HONDA

Cung cấp hệ thống Vahle FABA100


NAKANO CORPORATION

NAKANO CORPORATION

Supply dock. shelter - dockleveler - overhead door


ORION FOOD

ORION FOOD

Cung cấp cầu nâng mạ kẽm


CANON

CANON

Cung cấp cầu nâng, cửa trượt trần, bạt che


SAMSUNG

SAMSUNG

DOCKLEVELER


GE-HẢI PHÒNG

GE-HẢI PHÒNG

DOCKLEVELER, INFLATTABLE SHELTER